Specialized in Manufacturing All Kind of

首頁 / 產品介紹 / 垂直手柄切換夾鉗 / KD-101A

垂直手柄切換夾鉗 / KD-101A

Produce material

型 號 夾持力 把手移動 壓把移動 重 量 零件規格 零件編號
KD-101A 50kg 56度 100度 64g 3/16-24*1"3/8L KD3/16-24*1"3/8
U型壓把 法蘭座 直把手
關閉